# مکران

من بلوچم

  من بلوچم وزبلوچ مهربان گویم سخن     ازمرام وسیرت این قهرمان گویم سخن ازمکان ومسکن وماوای حاصلخیزاو        ازکویــروساحل بحــرعمان گـویم سخن ازفــــرازکوه تفـــتان اژدهای آتــشین     سردوآرام ... ادامه مطلب
/ 41 نظر / 15 بازدید

مکران

************************************   مکران  ********************************************************** وجه تسمیه بعضی ازمردم بومی مکران علت نامگذاری این اسم راگرفته شده از ریشه مک(مچ) به معنی خرما میدانند ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 58 بازدید