# من_بلوچم

من بلوچم

  من بلوچم وزبلوچ مهربان گویم سخن     ازمرام وسیرت این قهرمان گویم سخن ازمکان ومسکن وماوای حاصلخیزاو        ازکویــروساحل بحــرعمان گـویم سخن ازفــــرازکوه تفـــتان اژدهای آتــشین     سردوآرام ... ادامه مطلب
/ 41 نظر / 59 بازدید