پست های ارسال شده در فروردین سال 1390

من بلوچم

  من بلوچم وزبلوچ مهربان گویم سخن     ازمرام وسیرت این قهرمان گویم سخن ازمکان ومسکن وماوای حاصلخیزاو        ازکویــروساحل بحــرعمان گـویم سخن ازفــــرازکوه تفـــتان اژدهای آتــشین     سردوآرام ... ادامه مطلب
/ 41 نظر / 59 بازدید