پست های ارسال شده در اسفند سال 1389

مکران

************************************   مکران  ********************************************************** وجه تسمیه بعضی ازمردم بومی مکران علت نامگذاری این اسم راگرفته شده از ریشه مک(مچ) به معنی خرما میدانند ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 186 بازدید