/ 1 نظر / 50 بازدید
بلوچ

چرا این چندوقتی که نرم افزارحذف پیام غیرقابل رویت پیداشده هیچ پیامی منفی درسایتها رویت نمی شوداین نرم افزارهم خوب است وهم بدبدش بیشترمخاطب راکم می کند ازشماپاسخ می خواهم چون تجربه داری