قلعه تاریخی بگ دروستای بگ قرار دارد اول بذارید یه کم از روستای بگ براتون بگم .این روستا که در١۵ کیلو متری غرب شهر قصرقند قرار دارد و یکی از روستاهای شهرستان نیکشهر و دهستان ساربوک است وبا شهر نیکشهر حدودا ۵٠ کیلومتر فاصله دارد .روستاهای توکل و عزیزاباد در مجاورت این روستا قراردارنند و رودخانه معروف کاجو از قسمت شمالی این روستا میگذرد.واما...

قلعه تاریخی بگ(بگء کلات)

قلعه بگ یکی از اثارباستانی و قدیمی منطقه قصرقند میباشد که متاسفانه مورد بی مهری مسئولان میراث فرهنگی قرار گرفته و نسبت به ان احساس مسئولیتی صورت نمی گیرد. نمیدونم چرا ما مردم ایران تا زمانی که چیزی رو داریم قدرش رو نمیدونیم ولی وقنی که نابود شد واز بین رفت تازه به فکر میافتیم که چکار باید کرد که میشود که متاسفانه میشه قضیه نوشذارو بعد از مرگ سهراب.

بدلیل قرار گرفتن وچسپیدن قلعه بگ درکنار رودخانه کاجو همواره سیلابها و طغیانهای فصلی این رودخانه باعث فرسایش خاک دیواره شمالی قلعه میشد وهر بار حجم عظیمی از خاک و خشت قلعه را با خود میبرد که خوشبختانه بدلیل تعغیر مسیر رودخانه چند وقتی است که قلعه از این خطر بدور است اما خطری بزرگتر در کمین قلعه است که اگر مهار نشود قلعه را از زیر بنا و پی نابود می کند و ان مشکل ابهای است که پس از باران از زمینهای اطراف بطرف قلعه جاری میشوند. این ابها که بدلیل شیب زمین بطرف قلعه جاری میشوند باعث فرسایش خاک زمینهای دور تا دور قلعه شده و به تدریج ان را از بین خواهد برد.در حال حاضر این فرسایش خاک به چند متری قلعه رسیده و باعث ایجاد بریدگیهای عمیقی شده که به سرعت در حال پیشروی بطرف قلعه هستند هر چند کمبود نزولات جوی از گسترش فرسایش خاک تا حدودی کاسته ولی طبیعت منتظر کسی نمی ماند و روزیی خواهد امد که افسوس خواهیم خورد که چرا برای نجات این اثر تاریخی کاری نکردیم. امیدوارم مسئولین میراث فرهنگی شهرستان نیکشهر جهت حفظ این اثر تاریخی اقدامی اساسی انجام بدهند وبا ساخت یک دیواره سنگ بند اطراف ان از نابودی این کلات پیشگیری کنند.......

نمایی از قلعه بگ

فرسایش خاک اطراف قلعه

نمایی از بالای قلعه