عکس رودخانه کاجو بالادست سد زیردان

منظره پشت سدزیردان

نمایی از رودخانه کاجو پشت سد

عکسی از یک مارمولک کوهی- سدزیردان