غروبی زیبا در روستای بگ

محل عکس: پشت باغ حاجی اسلام

تیم فوتبال استقلال بگ سال 1381

میدان چمن روستای کلمت

عکاس : امید رئیسی