در حاشیه سفر به زاهدان جهت شرکت در مراسم ختم بخاری

صبح روزپنج شنبه عیدگاه زاهدان 9تیر 1390

برادرم امیر ایمان صاحب در مراسم

بدلیل نبودن  جا بسیاری از مردم بیرون ماندنند

بنده حقیر(سمت چپ) و هارون جدگال در مراسم زاهدان

تصویری از داخل مسجد مکی زاهدان

داخل عیدگاه بعدازظهر پنج شنبه

نمایی از روستای پادیک کوه ون سرباز روز یکشنبه 12تیر 1390

این هم رودخانه سرباز روبروی کافه ارامش